VVS är livsviktigt

Det är otroligt viktigt för människors hälsa att ha tillgång till rent vatten och sanitära lösningar för avfall, vilket är ett av flera områden som VVS (värme, ventilation och sanitet) inriktar sig på. Det finns till och med en dag kallad “World Plumbing Day” den 11 mars dedikerad till att uppmärksamma och hylla arbetet kring VVS. Ibland brukar arbetare inom VVS kalla sig själva för rörmokare, då en stor del av deras arbete involverar rör av olika slag, men det är att förminska det viktiga arbete som de utför. Att vi har rent vatten i kranen är mycket tack vare just VVS-arbete, läs mer om vvs, och nu står vi i Sverige inför en tuff utmaning framöver när det kommer till att säkra just tillgången till rent vatten och sanitära avlopp.

Stora investeringar krävs

Många av våra vatten- och avloppsledningar byggdes runt 50-60-talet, och de börjar därmed närma sig slutet på sin livslängd. Det innebär att vi måste lägga ner stora investeringar för att kunna säkra en fortsatt tillgång till rent vatten, då dessa måste repareras eller bytas ut, vilket enligt organisationen Svenskt Vatten kommer uppgå till 23 miljarder varje år fram till 2040. Om man inte säkrar denna värdefulla tillgång så kommer vi allt oftare att se rubriker om vattenbrist runt om i Sverige, även fast Sverige har väldigt stora mängder rent vatten jämfört med många andra länder i världen.

Många utmaningar

Åldrande ledningar är inte det enda hotet vi möter, utan klimatförändringar kommer också att sätta en större press på VVS-systemen vi har, speciellt när det kommer till ledningar för VA. Klimatförändringarna gör att det blir mer nederbörd och mer oförutsägbarhet i hela landet, vilket innebär att utöver de stora investeringarna som måste göras för underhållet av existerande ledningar så måste man även rusta och bygga nytt för att tackla de nya utmaningarna som vi kommer erfara. Detta i kombination med en ökande befolkning gör det väldigt viktigt att inte förbise vikten av arbetet med VVS. Det riskerar att bli problematiskt framförallt för mindre kommuner som inte har samma resurser att investera i dessa omfattande projekt, och då är det viktigt att staten går in och frigör resurser för arbetet med VVS-system runt om i hela landet.

Avgörande för framtiden

Det är på grund av detta som VVS-arbetet är så otroligt viktigt för vårt samhälle. Det är de som arbetar med VVS som designar, bygger och underhåller alla dessa system som ser till att vi kan leva de liv vi gör. Att rusta upp dessa system är avgörande för att säkra vår tillgång till rent vatten, vilket av uppenbara skäl bör vara en prioritet för oss människor, och i centrum för detta står VVS. Grundläggande behov som rent vatten måste prioriteras i samhället.