Elektriker

ElektrikerElsäkerhet

Frågor och svar om elsäkerhet

Elsäkerhet är en viktig aspekt i det vardagliga livet men än mer inom yrket elektriker som på daglig basis tar sig an uppdrag som är el-relaterade genom Eldragning i Stockholm. I denna artikel skall vi bena ut eventuella frågetecken som kan finnas när det kommer till frågor kring elektricitet.

Vad skall du göra om någon utsätts för ström genom kroppen?
Om någon är fast i en strömkälla skall du inte ta på dennes hud. Detta eftersom om du rör på hens hud så kan även du få elen i dig. Om inte strömmen bryts av sig själv så kan du ta ett föremål som inte leder ström som hjälpmedel. Sätt föremålet mellan hen och där strömmen kommer ifrån för att avsluta strömkällan och se till att få bort hen därifrån. När någon fastnar i en strömkälla av detta slaget under en längre tid skall vård uppsökas.

Är det farligt att få en stöt av en elektrisk apparat hemma?
I det vardagliga när det kommer till elektronik av olika slag i hemmet så är det inte farligt om du får en stöt. Elektriska apparater i hemmet består av nånting som kallas för kondensator. Detta gör så att apparaterna kan lagra ström bara en kort stund och därav kan inte den eventuella stöten skada dig allvarligt. Det kan kännas obehagligt med en stöt men kommer den från en elektrisk apparat i hemmet kan du vara säker att de inte är farligt.

Vad händer i kroppen vid en elektrisk stöt?
Om du blir utsatt för en stöt så överförs den strömförande elen genom kroppen. Exempelvis om du får en stöt i hemmet av en elektrisk apparat så är stöten snabb och med låg spänning och därav inte farlig. Vad som är avgörande när en elektriskt stöt kan bli skadlig beror på spänningen på strömmen, ytan som utsätts för strömmen och längden på själva stöten. Om du har fastnat i en strömkälla där du utsätts för ström genom kroppen en längre tid är rekommendationen att alltid kontakta vården. read more

Read More